return to list

🤓 Employer Branding / Employee Experience expert

Undisclosed salary

🌍 Credit Agricole Bank Polska | plac Orląt Lwowskich 1, Wrocław

🖥 https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni

#EB, #HR

Twoja rola:


Twój zespół

Misją naszego zespołu jest kształtowanie i promocja przyjaznego, inkluzywnego i angażującego środowiska pracy poprzez wdrożenie programów HR w ramach strategii Human-Centric. Dostarczamy wiedzy i inspiracji w zmianach, udoskonalamy doświadczenia pracownika, kształtujemy kulturę pracy zorientowaną na osiągnięcia dzięki wykorzystaniu mocnych stron i różnorodnych perspektyw. Kształtujemy elastyczne, hybrydowe środowisko pracy, które sprzyja równowadze życia zawodowego i osobistego.

W zespole cenimy samodzielność, inicjatywę, kreatywność, wiedzę ekspercką i stałe szukanie najlepszych rozwiązań HR.

Twoje doświadczenie i umiejętności:


W zamian oferujemy: