return to list

🤓 Trener / Szkoleniowec

5 300 - 7 000 PLN brutto

🌍 EasyInterview | Głogowska, Poznań

🖥 https://easyinterview.pl/

#angielski, #szkolenia

Dla naszego klienta z branży IT, szukamy osoby na stanowisko trenera, która będzie odpowiedzialna m.in.: za szkolenie i wdrażanie nowych pracowników firmy.

Twoje zadania:


Szukamy właśnie Ciebie, jeśli: 


Chcesz poznać więcej szczegółów? Nie czekaj i aplikuj! ✨


Numer w rejestrze Agencji Zatrudnienia: 25981

Informujemy, że administratorem danych jest Easy Interview Naporska Curkowicz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.