return to list

🤓 Recruitment Specialist

6 800 - 8 400 PLN brutto

🌍 Grape Up | Fabryczna 6, Wrocław

🖥 https://grapeup.com/

#ITrecruiter, #ITrecruitment, #recruitment

Grape Up helps some of the biggest brands in the world change the way they deliver software and build cloud-native applications. We navigate their journey to the cloud, show them how to work agile, and leverage cloud-native technologies so they can deliver their software faster, better and safer.

We are looking for a dedicated team player to join our in-house recruitment team. You will act as a partner to hiring managers. You will lead end-to-end recruitment processes to hire the right people for the right roles and to ensure desired candidate experience. Join us and have a real impact on how things are set in here!
 
Salary
6 800 - 8 400 PLN gross (UoP)
8 000 - 9 900 PLN net (B2B)

Responsibilities:


Requirements:


Nice to have:


Benefits at Grape Up:


Informujemy, że administratorem danych jest Grape Up Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gabrieli Zapolskiej 44 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Hello HR oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.