return to list

🤓 Młodszy specjalista ds. windykacji

Undisclosed salary

🌍 Idea Getin Leasing S.A. | Strzegomska 42B, Wrocław

🖥 http://www.ideagetinleasing.pl

#windykacja

Idea Getin Leasing S.A. powstała dzięki połączeniu najlepszych praktyk biznesowych Idea Leasing S.A. i Getin Leasing S.A. Jesteśmy liderem finansowania środków transportu w Polsce i ekspertem najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie finansowania firm.

Wspieramy rozwój polskich przedsiębiorców – mikro, małych i średnich firm – oferując bezpieczny i konkurencyjny pakiet usług finansowych. Od początku swego istnienia tworzymy trwałe relacje z klientami i szybko reagujemy na zmiany zachodzące na rynku, dostosowując swoją ofertę do potrzeb przedsiębiorców.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy w Departamencie Monitoringu i Windykacji na stanowisku:

Młodszy specjalista ds. windykacji

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref.: DMW/05/2020
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:


Nasze oczekiwania wobec Kandydatów:


Kandydatom oferujemy:Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. 

Przesyłając niniejsze zgłoszenie przyjmuje Pan/Pani do wiadomości, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Idea Getin Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu 53-611, przy ul. Strzegomskiej 42b (dalej: zwany także „Spółką”).

W sprawie ochrony dotyczących Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych poprzez przesłanie wiadomości na adres IOD@ideagetin.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki, z dopiskiem „IOD”.

1. Cele i podstawy przetwarzania.
 Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego – podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku są przepisy prawa, tj. Kodeksu pracy oraz prawnie uzasadniony interes Spółki, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia pracowników Spółki. Jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę. Spółka będzie przetwarzać dane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 2. Okres przechowywania danych.
 Spółka będzie przechowywać Pana/Pani dane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraził/a Pan/Pani zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze. Niezależnie od tego Spółka może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do momentu przedawnienia roszczeń wynikających lub związanych z przeprowadzonym procesem rekrutacji.
 3. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione agencjom pośrednictwa pracy lub podmiotom współpracującym ze Spółką w zakresie dostarczania Spółce usług, bez których prowadzenie procesów rekrutacyjnych byłoby utrudnione (np. podmioty dostarczające infrastrukturę informatyczną).
4. Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c) prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
d) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Informacja o dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla udziału w procesie rekrutacji.
 
Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, prosimy o dopisania w treści Pana/Pani aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w tych celach w przyszłości, np. o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Idea Getin Leasing S.A. moich danych osobowych podanych w niniejszej aplikacji do celów rekrutacyjnych także w przyszłości przyjmując jednocześnie do wiadomości, że przedmiotowa zgoda jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie”.