return to list

🤓 Spec ds. HR

Undisclosed salary

🌍 IDES | Widzew, Łódź

🖥 http://www.ides.pl

#ides, #rekrutacja, #i

1. Realizacja procesu rekrutacji i selekcji, w szczególności: opracowanie i wprowadzanie planu działania dotyczącego rekrutacji w regionach (profesjonalizacja procesu rekrutacji), określanie profili kompetencyjnych, analiza CV, prowadzenie wywiadów, rekomendacja kandydatów przełożonemu i raportowanie działa oraz rekomendacja zmian do procesu.
2. Realizacja procesu onboardingu, w szczególności: nadzór nad poprawnością realizacji procesu poprzez weryfikację dokumentacji, przeprowadzanie ankiet oceny procesu, wysyłka materiałów onboardingowych do sieci oraz rekomendacja zmian do procesu.
3. Udział w realizacji i tworzeniu komunikacji wewnętrznej w firmie (m.in. przygotowanie prezentacji, komunikatów HR, organizacja publikacji newslettera).
4. Raportowanie działań HR.