return to list

🤓 Staż w obszarze administracji

Undisclosed salary

🌍 Librus | Korfantego 193, Katowice

🖥 http://www.librus.pl/kariera

#office, #Word

LIBRUS 

#inspirujeMY

Poszukujesz pierwszego doświadczenia lub chcesz zaliczyć praktykę na uczelni?
Staż to dobry początek kariery! :) #inspiruj z nami i zdobywaj pierwsze doświadczenie pod okiem naszych specjalistów. 

STAŻ w obszarze administracji

Nr ref: STAZ/04/2022
Miejsce pracy: Katowice

Twoje główne zadania to:


Aplikuj do nas, jeśli…


Dlaczego warto?


Jak to działa?


Zainteresowany/a? Dołącz do naszego #inspirującego zespołu! :) 

CV prześlij korzystając z formularza aplikacyjnego. 

Informujemy, że administratorem danych jest Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach, ul. Korfantego 193 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.