return to list

🤓 Koordynator ds. kontraktów

6 000 - 9 000 PLN brutto

🌍 NordHR | Centrum, Sopot

🖥 https://nordhr.pl/

#office, #administracja, #kontrakty

Dla naszego klienta, firmy IT, rozwijającej systemy IT dla dużych klientów z sektora ubezpieczeń w kraju i za granicą, poszukujemy obecnie Koordynatora ds. kontraktów do zespołu w Sopocie.

Główne zadania i obowiązki:

rozliczanie i raportowanie postępu prac w projektach, monitorowanie i kontrolę realizacji projektu, przedstawienie informacji dotyczących etapu, na jakim jest projekttworzenie elementów ofert, prezentacji lub innych dokumentów dla potencjalnych klientów w zakresie związanym z wykonywanym rodzajem pracy; odpowiedzialność za współpracę z dostawcami zewnętrznymi poprzez: nadzór nad wypełnianiem warunków umowy na wykonawstwo, odbiór i końcowe rozliczenie prac wykonanych przez dostawców przygotowanie i nadzór nad dokumentacją projektową przygotowywanie i redakcja ofert, umów, zamówień i protokołów, zapewnianie formalnej akceptacji ww. dokumentów przez decydentów po stronie , klientów i dostawców, utrzymywanie rejestrów dokumentacji i obiektów projektowych m.in. ofert, ryzyka, zadań; wykonywanie innych poleceń przełożonego, o ile są one zgodne z rodzajem pracy i obowiązującymi przepisami prawa; współpraca z działem prawnym i księgowym tworzenie innych utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstałych w wyniku wykonywania powierzanych zadań, o ile są one zgodne z rodzajem pracy i obowiązującymi przepisami prawa.

Oferta: