return to list

🤓 Staż w departamencie kadr i płac

Undisclosed salary

🌍 Santander Bank Polska SA | ul. Robotnicza 11, Wrocław

🖥 http://www.santander.pl

#HR, #kadryipłace, #kadry

Wsparcie pracowników departamentu w czynnościach administracyjno-biurowych oraz archiwizacyjnych, takich jak:

• wprowadzanie dokumentów kadrowych lub płacowych do systemu kadrowo-płacowego SAP
• wprowadzanie zdarzeń kadrowych do systemu kadrowo-płacowego SAP oraz generowanie dokumentów kadrowych wraz z ich weryfikacją
• tworzenie i analiza raportów z systemu kadrowo-płacowego 
• porządkowanie  i archiwizowanie dokumentacji kadrowo lub płacowej zgodnie z przepisami prawa
• weryfikacja kompletności akt osobowych wraz z monitoringiem brakujących ich elementów
• wykonywanie innych prac administracyjno-biurowych
 
Oczekujemy od Ciebie:
 
Mamy dla Ciebie również: