return to list

🤓 Talent Acquisition Partner

6 000 - 7 000 PLN brutto

🌍 Sapiens | Dowborczyków, Łódź

🖥 http://www.sapiens.com

#recruiter, #sourcing, #itrecruitment

Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance industry, with a growing presence in the financial services sector. We offer integrated core software solutions and business services, and a full digital suite for the property and casualty/general insurance; life, pension, and annuities; and reinsurance markets. Sapiens also services the workers’ compensation and financial and compliance markets.
With a 30-year track record of delivering to more than 500 organizations, Sapiens’ team of over 3,400 operates through our fully-owned subsidiaries in North America, the United Kingdom, EMEA, and Asia Pacific. For more information: www.sapiens.com.

b description:

Sapiens is looking for an experienced Talent Acqusition Partner who will join the HR team in Katowice or Gdynia, will be responsible for leading all local recruitment processes and building positive image of Sapiens as an employer. This position requires close cooperation with the global team and gives opportunity to develop in recruitment and employer branding areas.
 
Responsibilities:

 
Requirements:

 
What we offer you in return:

 
Join us and become part of our common success! Please send your resume in English.

Informujemy, że administratorem danych jest Sapiens z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 13 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Hello HR oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.