return to list

🤓 Specjalista ds. Kadr i Płac (k/m)

Undisclosed salary

🌍 Sodexo Polska sp. z.o.o | Jutrzenki 137, Warszawa

🖥 https://pl.sodexo.com

#płace, #teta, #kadry

Jako Sodexo On-Site Services obsługujemy technicznie ponad 400 nieruchomości i prowadzimy blisko 80 restauracji pracowniczych na terenie całej Polski. Pracujemy w biurze centrali w Warszawie i w kilkuset obiektach klientów. 
Stoją za nami konkretni ludzie, misja i wartości. Więcej informacji znajdziesz na www.pl.sodexo.com
Nasza firma jest sygnatariuszem Karty Różnorodności - stosujemy politykę równego traktowania oraz tworzymy środowisko pracy przyjazne osobom niepełnosprawnym.

Do Twoich zadań będzie należało:

- dbałość o bezpieczeństwo danych osobowych,
- przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika / rozwiązaniem umowy o pracę,
- obliczanie wynagrodzeń pracowników i innych należności wynikających z regulaminu wynagrodzenia i premiowania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- realizacja potrąceń z wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- kontrolowanie badań lekarskich i szkoleń BHP,
- sporządzanie list płac i wszelkich raportów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,
- uzgadniania kosztów zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami,
- kontrola urlopów wypoczynkowych,

Oczekujemy:


Oferujemy: